สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ

สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ

อดีตประธานสมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่าง 2012-2016

ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ ศาลา 5 วัดโสมนัสราชวรวิหาร เวลา 16.30 น. และ สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น. และวันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น. โดยวันที่ 8 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรรม เวลา 18.00 น.

ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ เป็นบุคลากรสำคัญในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศไทย เป็นผู้บุกเบิกและริเริ่มในการพัฒนาด้าน High Performance Computing (HPC), Grid Computing, และ Cloud Computing ของประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคำนวณในประเทศไทยและทวีปเอเชีย

ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ASIA HPC Leadership Awards 2021 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่นักวิจัยที่เป็นผู้นำของวงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการคำนวณสมรรถนะสูง (High Performance Computing) หรือเทคโนโลยีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับนานาชาติ ซึ่งได้ประกาศ ในงานประชุมวิชาการ Supercomputing Asia ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ด้วยรักและอาลัยยิ่ง
สมาคมสมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์