การติดต่อ

 • สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  เลขที่ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2274
 • โทรสาร 02-564-6776
 • email: admin@cseathai.org
 • Website: http://www.cseathai.org
 • แผนที่

  Thailand Science Park